Khi đầu tư CK những ngày nghỉ bạn làm gì..?

Ngày nghỉ đẹp trời,tôi thường giải trí săn hugo giải toả áp lực trong CS cũng như công việc, chúc ae cổ đông sang tuần có những phiên hồi phục mạnh❤️


, chúc ae cổ đông sang tuần có những phiên hồi phục mạnh❤️

2 Likes

vào diễn đàn hóng

1 Likes