Khó Chơi quá Sang UPCOM mà đánh

UPcom an toàn va khác trước rồi…

Vẫn theo cụ mà… HCM HN đánh úp ghê …căng thẳng …

Chơi khó chịu lắm… Sai cái đi viện ngay… UPCOM bh tiền vao nhiều…ổn định hơn xưa…

1 Likes

π

UPcom đánh bh còn k đi tàu lượn như bên HCM HN

Các penny upcom t9 se chạy…

Upcom chơi la an toàn…

Cu penny ma đánh…it rui ro hơn HCM HN