Khối ngoại bán ròng 20k tỉ từ đầu năm (vượt xa 2020) nhưng ảnh hưởng chỉ còn chiếm 10% quy mô TT VN

Khối ngoại bán ròng 20k tỉ từ đầu năm (vượt xa 2020) nhưng ảnh hưởng chỉ còn chiếm 10% quy mô TT VN

Những cái tên bị bán mạnh nhất gồm VNM, sau đó là HPG, VTG, VPB,…

Còn NĐT nội thì đẩy mạnh gom và Index vững vàng ở đỉnh mọi thời đại. Lượng F0 mở thêm tài khoản từ đầu năm đã gần bằng cả năm 2020

[IMG]

Nguyên nhân ae có thể chỉ ra

  • Lãi suất NH thấp
  • Trái phiếu đang bị siết
  • VN kiểm soát dịch bệnh quá tốt
  • Định giá CK VN hấp dẫn nhất trong khu vực
  • Game nâng hạng TT sáng

Tây lông giờ chỉ còn 10% ảnh hưởng tới TT nên nghe thì bán mạnh chứ k nhằm nhó với F0 tiền thịt của dân ta

1 Likes