Không nên nhặt dép vội

Với DIG thì hãy quan sát thôi, các bác không nên nhặt dép vội. Nếu muốn nhặt thì nên nhặt ở giá dưới 23 để cho an toàn

1 Likes

bác hình như còn cái nick tên là gà đúng không

Không, tôi f0 thôi

1 Likes

con dig này mình đang chạy đây nói gì là nhặt dép

1 Likes

Tôi cảnh báo người nào tham thôi, dưới 23 sẽ bật một chút để cho bác nào lướt thôi, còn mã này cần quan sát nếu ai muốn tham gia, coi chừng úp bô

1 Likes

DIG không chỉ phát hành riêng lẻ cổ phiếu, lại mới có thông tin phát hành ESOP nữa DIC Corp (DIG) triển khai phương án phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP

1 Likes

Cảm ơn vì nhắc nhở, liều bắt đáy và hôm nay tôi cảm giác yên tâm khi bắt được giá 22. Bác nhìn xa trông rộng thật

Tôi lại nhặt được ít nữa. Cảm ơn!

Mức cản cháu đưa ra tốt thật. Cảm ơn cháu! Chú làm thêm tí nữa

Vẫn chưa đỏ tài khoản