Khuyến nghị cổ phiếu cho nhà đầu tư

anh chị nhà đầu tư mới hay cũ , f0 hay f1 cứ có bất kì mà cổ phiếu nào thắc mắc thì cứ hỏi em , em sẽ trả lời trên quan điểm của e về phân tích kĩ thuật cũng như xu hướng thị trg và mua hay ko là do anh chị mình quyết định và lãi bao nhiêu cũng là do anh chị tự cân nhắc. lâu lâu sẽ phím cho anh chị mấy con hàng khi nó bắt đầu vào sóng.

xem giúp mình mà ITA với được ko