Khuyến nghị mua nhóm thép

,

Hiện tại ngành thép đang được hỗ trợ tốt nhờ 1 số tin tốt như áp thuế chống bán phá giá, lợi nhuận phục hồi.

2 mã thép mình chọn dưới đây có chart tương đối giống nhau, tích lũy tạo đáy & vượt cản MA20, tùy theo khẩu vị đầu tư và size vốn ae tham khảo NKG, HPG nhé.

NKG:
Vùng mua 25±
Mục tiêu ngắn hạn: 27
Stoploss: <23

HPG:
Vùng mua: 29±
Mục tiêu ngắn hạn: 32-33 (10-13%)
Stoploss: 28