Kinh dị!đánh 100tr lên 100 tỉ thế nào?

gió mạnh quá

Đích thị cao thủ là đây. :smiley:

không qua 3 nhát.xong.anh nào đánh chứng sợ bị lừa?lên đại gia đơn giản.tùy chọn.đánh chứng ngìn thằng được 1,2 thắng.10 ngìn thằng được 1,2 thằng đại gia. :laughing:

10 năm trước với 10 năm nầy.mấy thằng đần gắc mác chiên da ngĩ giống cmn nhau đó.kkk.đọc đi.time đó mấy thằng nông dân đã lên đại gia. :laughing:

https://www.24h.com.vn/toi-tieu-tien/nam-2023-rot-tien-kenh-dau-tu-nao-de-tien-de-ra-tien-c851a1434850.html

sau 10 năm.vàng tăng có 50%.gửi bank tính lp thật lỗ cmn vốn.hê hê.đất đã đại gia 8 hoánh dòi. :laughing:

Ngủ đi, hẹn thứ 6 gặp :joy:

anh con buôn lạ dì.đầu báo nào sủa đất chết liên tằng 3 năm.anh gọi thiên tài.xem dân nó kí vào đầu gien đần 3 đời không?hết. :laughing:

300tr sao múc được 1ha Bình Phước huynh ơi. Huynh múc khu nào của bình phước đệ theo với

nơi nào kì vọng.múc.có đó.anh múc dòi.kẻ giầu.đại gia đi trước xã hội 10.20 năm.thằng đần hô đất chết.đất sập.chỉnh 2.3 năm phi mút chỉ,chỉnh là cơ hội,không phải ngày tận thế.thằng đần nhất cũng biết tiền in bq hơn 10% 1 năm.nguyên lí cân bằng tài sản.hê hê. :laughing:

mấy thằng đần độn giống t+ chứng nhắm hn.hcm nhân 3 bằng mắt?nhắm nơi x100 hất ngược í.múc phải động não.tìm tòi kì vọng to nhất.bọn chiên da toàn xúi láo.gợi í toàn chung cư.lũ tâm thần. :laughing:

2 Likes

Đất Nội đô h là quá khứ cứ ven đô mà dã… thắng lớn

1 Likes