KSH - Đường đi đến tương lai

Sóng Penny đã chạy. Ksh là sóng khoáng sản mạnh nhất sàn chứng khoán.

2 Likes

Siêu cổ 2020 trở lại đường đua. Năm nay khả năng oánh về mệnh luôn rồi. :yum:

1 Likes

KSH - Sang sẽ tím. A e vào hàng nhé

Sao nghe hủy công ty đại chúng mà bác.

Tin rác thôi. Sáng đưa tin ra. Chiều KSH tăng luôn. A e xem tuần sau sẽ rõ.


Nếu năm nay đòi được 30% công nợ này thì sao Bác nhỉ?

1 Likes

KSH - Không sợ hãi.

KSH - Đi ngược với thị trường😂

Nay bác nào đi họp không? Cho em hỏi có huỷ công ty đại chúng không thế

KSH không bao giờ huỷ nhé bạn. Mặc dù mình k đi họp. KSH chưa chạy ngay đâu.

KSH có gì hay k bác ?