KSH - giá trị sổ sách 9.400 đ. Nó ra văn bản bố láo à

Ai có KSH đừng hoảng loạn, nó không hủy niêm yết đại chúng được đâu :slight_smile: Âm mưu vợt hàng của ae đấy

Bác cho thêm thông tin một chút về con hàng này đc ko

KSH đợt này liệu có hủy niêm yết

Nó ra văn bản có khả năng hủy niêm yết đại chúng. Vớ vìn HĐQT muốn nđt ói hàng để múc lại cp.

ơ nó thông báo thế là thế nào nhỉ?

Con này target bn vậy? Tôi cutloss nó 2.5 lỗ nặng, đang tính mua lại 1 ít thăm dò

AE cho ít thông tin tại sao nó Nằm Sàn liên tiếp vậy nhỉ?

Họp ĐHCD bất thành vì Ban Lãnh đạo không nắm giữ đủ lượng Cp. DN sắp chết à các cụ??? Giờ vào tý có được ko nhỉ?