Kỳ vọng gì khi Việt Nam áp thuế chống bán phá giá thép Trung Quốc?

, ,

Thời gian: Dựa trên các vụ việc áp thuế trong quá khứ thì ta kì vọng cho rằng sẽ cần 6-8 tháng để bộ công thương chính thức áp thuế từ ngày khởi sướng. Kỳ vọng sớm nhất vào tháng 12/2024 áp thuế chống bán phá giá tạm thời và dự báo sẽ áp thuế chống bán phá giá chính thức vào quý 3/2025.
Thứ nhất :Kỳ vọng tăng trưởng sản lượng nội địa 20% toàn ngành nhờ áp thuế chống bán phá giá.
Thứ hai: Giá thép nội địa tăng sau khi áp thuế và giá thép cũng đang ở mức nền thấp.
Thứ ba:Tình trạng đầu cơ giá thép do các đại lý có xu hướng tích trữ hàng tôn kho nhiều hơn trước giai đoạn áp thuế chống bán phá giá.

Hsv được không bro

Dựa trên các vụ việc áp thuế trong quá khứ, chúng ta có thể kỳ vọng rằng sẽ cần khoảng 6-8 tháng để Bộ Công Thương chính thức áp thuế từ ngày khởi sướng. Do đó, kỳ vọng sớm nhất là vào tháng 12/2024 sẽ áp thuế chống bán phá giá tạm thời và dự báo sẽ áp thuế chống bán phá giá chính thức vào quý 3/2025. ### Dự báo tác động của việc áp thuế chống bán phá giá: 1. Tăng trưởng sản lượng nội địa: - Kỳ vọng sản lượng nội địa toàn ngành sẽ tăng trưởng 20% nhờ áp thuế chống bán phá giá. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các nhà sản xuất thép trong nước cạnh tranh tốt hơn trên thị trường, giảm bớt áp lực từ thép nhập khẩu giá rẻ. 2. Giá thép nội địa: - Giá thép nội địa dự kiến sẽ tăng sau khi áp thuế, đặc biệt khi giá thép hiện đang ở mức nền thấp. Sự tăng giá này sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận của các nhà sản xuất trong nước, đồng thời tạo động lực thúc đẩy sản xuất. 3. Tình trạng đầu cơ giá thép: - Trước giai đoạn áp thuế chống bán phá giá, các đại lý có xu hướng tích trữ hàng tồn kho nhiều hơn. Việc đầu cơ này có thể dẫn đến sự tăng giá tạm thời trước khi thuế được áp dụng chính thức, khi các đại lý muốn đảm bảo nguồn cung với giá thấp hơn trước khi thuế có hiệu lực. ### Kế hoạch và kỳ vọng: - Tháng 12/2024: Áp thuế chống bán phá giá tạm thời. - Quý 3/2025: Áp thuế chống bán phá giá chính thức. Việc áp thuế chống bán phá giá sẽ giúp ổn định thị trường thép trong nước, hỗ trợ các nhà sản xuất nội địa, và giảm sự cạnh tranh không lành mạnh từ thép nhập khẩu. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi này, đặc biệt là trong việc quản lý hàng tồn kho và điều chỉnh chiến lược kinh doanh để tận dụng tối đa lợi ích từ việc áp thuế.