Lại sắp thu qua đông tới

PMI tháng 6 giảm mạnh xuống còn 44,1 điểm, mức nghiêm trọng nhất trong hơn một năm (cafef.vn)
Nhóm xây dựng khó do giá nguyên vật liệu tăng.
Nhóm sx tưởng ngon nhưng giá nguyên liệu đầu vào cũng tăng cao quá.
Chỉ còn nhóm bank nợ xấu có tăng nhưng dù sao vẫn giữ được miếng lớn.
Nhìn chung thì 6 tháng cuối năm cho đến sang năm , “ngấm” covid đợt rồi thì kinh tế lại buồn rồi.
Chứng cháo lên mãi sao được. Muốn lên thì cũng phải chỉnh sâu tạo được cái nền hút tiền chớ.
Dòng tiền F0 được media tung hô mạnh mẽ, nhưng xét cho cùng thì tạo ảo tưởng thôi. Như tôn ngộ không múa may trong bàn tay phật tổ.
Giữ tiền trong túi đã trước khi nghĩ đến x lần .

2 Likes

Thị trường điều chỉnh lành mạnh mà. Chưa làm thay đổi xu hướng chính. Việc kích cầu là cần thiết. :slight_smile:

Viêc gì đến sẽ đến mà. Xu hướng chính chưa bị vi phạm. Như đã nói, muốn lên bền vững thì phải chỉnh sâu. Tạo cái nền vững chắc, hút dòng tiền quay trở lại. Hnay nhìn thì ghê vậy thôi , nhưng chưa phải là điều gì khủng khiếp đâu. Chứng sĩ vững tin mà chiến đấu :v