Lạm phát giảm nhưng có vẻ chưa đủ

Có thể là hình ảnh về văn bản

Với việc Nhật Bản vẫn giữ nguyên lãi suất cực thấp và cả Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Canada đều đã cắt giảm lãi suất, Fed vẫn là một trường hợp ngoại lệ.

Powell lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động mạnh mẽ kết hợp với lạm phát cứng nhắc đã khiến Fed giữ nguyên lãi suất. Powell cho rằng nền kinh tế mạnh mẽ sẽ cho Fed thời gian để tiến hành thận trọng.

Các biện pháp kích thích lớn của chính phủ đang tạo ra tăng trưởng GDP và gây ra lạm phát mà không tạo ra giá trị. Powell cũng cho biết ông không nghĩ Fed có thể giảm lạm phát xuống mục tiêu 2% trước khi kết thúc năm tới.

Thị trường đang kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất sẽ bắt đầu vào tháng 9, nhưng xét đến những bình luận của Powell và mong muốn của Fed là tránh bị coi là có động cơ chính trị

Fed sẽ khó có thể cắt giảm trước cuộc bầu cử vào tháng 11.