LCG, BCG giá vẫn còn rẻ, 3x sắp đến

,

Cùng nhìn ngắm lại sau 1 thời gian nữa để kiểm chứng.

1 Likes

Hnay 10tr cổ về cắt lỗ !!1 mấy tay weak-hand cũng rớt khá hàng .Xem phiên mai thế nào.

1 Likes