LCG công bố lợi nhuận ra báo cáo tài chính đẹp

Công ty năng lượng Thái Lan công bố mua thêm hai nhà máy điện Mặt Trời tại Việt Nam. LCG chuẩn bị ghi nhận lãi lớn trong 6T2022:
Tập đoàn năng lượng phi dầu mỏ Banpu Plc của Thái Lan đã công bố mua thêm hai cơ sở điện Mặt Trời mới trị giá 26,7 triệu USD (khoảng 883 triệu baht) tại Việt Nam khi tập đoàn này mở rộng đầu tư vào năng lượng sạch.
BRE Singapore Pte dự kiến sẽ mua lại 100% cổ phần trong hai công ty sở hữu nhà máy điện Mặt Trời Chư Ngọc có công suất 15 MW và nhà máy điện Mặt Trời Nhơn Hải có công suất 35 MW. Đây là các nhà máy và công ty con sở hữu bởi LCG.
Nhà máy điện Mặt Trời Chư Ngọc, đặt tại tỉnh Gia Lai ở Tây Nguyên, bắt đầu hoạt động vào tháng 6/2019. Nhà máy điện Mặt Trời Nhơn Hải, đặt tại tỉnh Ninh Thuận thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 7/2020.
Theo chia sẻ từ đại diện LCG, 2 giao dịch này sẽ thực hiện dưới dạng chuyển nhượng 100% vốn của Công ty con và đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục giấy tờ. Công ty sẽ vẫn tiếp tục đầu tư nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc giai đoạn 2.
Lợi nhuận ước tính cho LCG từ thương vụ này sẽ vào khoảng 250 tỷ VNĐ, cao hơn lãi cả năm 2021 của Công ty

1 Likes

thông tin hữu ích