Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FOC): Ngày 14/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 200% (01 cổ phiếu nhận 20.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/4/2021.

CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM (CII): Ngày 23/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP CMC (CVT): Ngày 20/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 6/5/2021.

CTCP Thủy sản Cà Mau (CAT): Ngày 13/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/4/2021.

CTCP Cafico Việt Nam (CFC): Ngày 15/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/4/2021.

CTCP Chứng khoán Hải Phòng (HAC): Ngày 16/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2021.

CTCP Vật tư y tế hải Dương (DHD): Ngày 8/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 15/4/2021.