Lm7 dấu hiệu chạy đấy

LM7 dấu hiệu chạy đấy. múc ngon

muc dk nhi

gia nay canh gom nhi

lm7 muc 5k,6k dài lâu không lỗ.chết do cti nhà nước.

lịt cụ cti vô chủ.thương hiệu lắp dẫn đầu một thời.kkk.

nó là cty nhà nước đấy

nay thấy lệnh canh xúc khá nhiều, năm nay hết covid lại ngon

chết chữ nhà nước,vô chủ.mấy em tao chết đói.tiếc cái thương hiệu.nhìn thấy viết mấy chữ.nản. :laughing:

bán cmn tư nhân.thằng giỏi múc chi phối mấy năm sẽ ok.

góp í thôi.hết.

đâu, llm vẫn nắm nó mà LLM : Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | CafeF.vn

bọn ăn hại.tôi bảo tư nhân chi phối sẽ ok.bai.

chờ llm thoái vốn, thoái giá trên 10 đấy, ko dk thoái dưới mệnh giá đâu, về tay tư nhân thì ngon

LM7 cũng ko thủng giá này dk đâu, có cụ nào muốn thâu tóm lm7 rồi

ối,nhầm tí.anh bảo thằng l45.thương hiệu từ 9x lắp vedan.lm7 đéo có tên.kkk. :laughing:

múc CEO dài lâu đi em.rác rưởi ngèo khổ hết đời đó.

cũng là thương hiệu của llm cả, chắc nhiều cụ muốn thâu tóm nhóm này

vô tình góp í.là chữ duyên.bai. :laughing:

ok, bi

lm7 cũng giá đáy rồi