LMH - Tái khởi động Mahhattan Lê Văn Lương

Nghe đồn Hà Nội đang chuẩn bị khỏi động lại cái dự án này có khi quả này LMH bay mất xác


1 Likes

lên

Có thông tin không Bác?

nghe đồn thôi bác chưa kiểm chứng đc

1 Likes

lên đã

mua LMH chờ lên thôi kaka

ủn lên

lên

đang có tờ trình đẩy mạnh các dự án treo

lên thôi

1 Likes

Tờ trình có mahhattan trong danh sách ko bác, hi

em cũng ko biết đâu

1 Likes

cứ đi hô trước đã :smiley:

1 Likes

lâu ko thấy thông tin gì

1 Likes

sàn con mẹ nó rồi

vcc

về bờ rồi anh em

về bờ rồi đấy bác

bay cao vl

ui gioi oi