Loa...loa..loa..Có ai mới vào hàng đang hoang mang cần xem VN30 Index không!?

Như tiêu đề, có mới up​:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile: