Lối đi nào cho TCB

TCB liệu có còn hấp dẫn nữa không?

Cổ phiếu lình xình 2 tháng trời không lên nổi đỉnh cũ? Liệu có phải CTG thứ 2 :((