Lời Nguyện cầu lúc nửa đêm

, , ,

Đủ rồi, Chúng con còn phải về quê đón tết nữa chứ…Vợ trẻ, mẹ già, đàn con thơ, đàn e nhỏ đang chờ chúng con mang bánh chưng chay về …con xin ngài:20-1-2022

10 Likes

Vãi bác

1 Likes

Con đốt điếu cần để cúng cho Di Lặc
Cảm ơn người đã ban quần áo con đang mặc…

1 Likes

Anh thức sớm vậy ạ…hy vọng hnay tt tăng trở lại ạ…mấy mã đều xanh lá hết Anh nha

1 Likes

TTF, HBC xanh mạnh trở lại. Lấy lại điểm trước lúc anh Quyết bán chui

2 Likes

Tắt app. Tranh thủ kiếm việc mà cày tới tết là ấm thân nha các bác :))

1 Likes

người thanh công luôn dậy sớm thế ạ.

1 Likes

Vãi bác :))

1 Likes

Chào các bác trên diễn đàn,

Sau rất nhiều đắn đo, tôi viết bài này muốn chia sẻ và mong được sự trợ lực của các bạn.

Những nhà đầu tư nhỏ chúng ta đang đi chung một con thuyền, sẽ không đắm được nhưng rung lắc chưa biết đâu là bờ. Sự chịu đựng đang dần cạn kiệt khi thấy chút tiền bạc tích cóp đang nhanh chóng bốc hơi từng ngày.

Bach Y thần chú là bài kinh cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ, có thể đọc hàng ngày hoặc đọc khi có những việc cấp bách xảy ra.

Tôi đọc bài kinh hàng ngày và mong rằng nhiều người cùng đọc để cộng hưởng năng lượng.

Bạn đọc câu chú in đậm càng nhiều càng tốt. Trước hình Bồ Tát Quán Thế Âm, hãy nói lời cầu nguyện và lời hứa với Ngài.

Nam mô cứu khổ Quan Thế Âm bồ tát, bách thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử kinh đại thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu thiên tai bách nạn khổ. Nhược hữu nhân, tụng đắc nhất thiên biến, nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc nhất vạn biến, hợp gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực uy, nam mô Phật lực hộ, sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ. Hồi Quang bồ tát, Hồi Thiện bồ tát, A Nậu đại thiên vương, Chánh Điện bồ tát, ma kheo ma kheo, thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán, tư sự đắc hưu. Chư đại bồ tát, ngũ bách la hán, cứu hộ đệ tử thân, tất giai ly khổ nạn. Tự nhiên Quan Thế Âm, anh lạc bất tu giải, cần tụng thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải. Tín thọ phụng hành, tức thuyết chân ngôn viết:

**kim bồ kim bồ đề, đà la ni đế, ni khư la đế, bồ đề tát bà ha"

" nguồn: thuvienhoasen"

Dịch nghĩa:

Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Cứu Khổ

Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đại sĩ cứu khổ, kính lạy trăm ngàn muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, những bậc toàn giác có vô lượng công đức.

Đức Phật dạy tôn giả A Nan rằng: “Kinh này rất là cao cả, có thể cứu thoát ngục tù, có thể cứu chữa bịnh nặng, có thể cứu vớt trăm tai nạn ngàn khổ ách. Nếu có người tụng kinh này được một ngàn lần thì bản thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì cả nhà lìa khổ nạn.”

Quay về nương tựa sức oai thần của Phật, quay về nương tựa sức gia hộ của Phật, khiến cho mọi người không sanh tâm ác độc, làm cho mọi người và bản thân được Phật cứu độ. Quay về nương tựa bồ tát Hồi Quang, bồ tát Hồi Thiện, đại thiên vương A Nậu, bồ tát Chánh Điện, các bậc tỳ kheo thanh tịnh, bố ma và phá ác, thì việc cửa quan được cởi bỏ, việc không chánh đáng được ngưng dứt. Cúi xin chư vị đại bồ tát, năm trăm vị la hán cứu hộ bản thân đệ tử (và thân nhân/ mọi người/ chúng sanh) thảy đều lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của bồ tát Quán Thế Âm tự nhiên phân rời ra, người nào siêng năng tụng ngàn muôn lần (kinh này) thì các tai nạn tự nhiên được cởi bỏ, thoát khỏi.

Đại chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, tiếp nhận và vâng làm, bồ tát Quan Thế Âm liền nói thần chú rằng: Kim bồ kim bồ đề, đà la ni đế, ni khư la đế, bồ đề tát bà ha."

Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện của tôi.
Ngày nọ, Mẹ tôi bị ốm nặng, bệnh viện trả về nhà chờ chết. Chồng tôi về quê, gọi điện lên bảo chắc sẽ đi sớm thôi vì người lạnh hết rồi. Tôi chuẩn bị đi thắp hương liền gọi điện lại nói rằng bà chưa mất được đâu. Chồng tôi bảo chỉ có phép màu mới cứu được bà.

Tôi liền bày một cái mâm giữa sân thượng, chỉ có bát muối gạo và chén nước và thắp hương. Tôi đã cầu xin cho tôi được tặng bà 2 năm tuổi thọ.

Chỉ 5 phút sau khi tôi cầu nguyện, tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi phải dừng lại để nghe điện. Tiếng chồng tôi vội báo rằng: Sao chân tay bà ấm dần lên này. Rồi khoảng 11h đêm lại thấy gọi về bảo bà đã tự ngồi dậy uống nước. Và đến bây giờ bà đã khỏe lên rất nhiều