LPB - Bước vào vùng trũng lợi nhuận

, , ,

LPB - Bước vào vùng trũng lợi nhuận

:small_red_triangle_down:KQKD Q2/2023 của LPB suy yếu ở các hoạt động cốt lõi khiến Tổng thu nhập hoạt động giảm -23,5% svck. Thu nhập lãi thuần chỉ đạt 2.450 tỷ đồng (-20% YoY). Lãi thuần từ dịch vụ cũng giảm -18% so với cùng kỳ, thu về 249 tỷ đồng. Doanh thu liên quan đến kinh doanh ngoại hối và chứng khoán lần lượt sụt giảm -64% và -101% so với Q2/2022. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng +10,3% svck khiến CIR tăng lên 51,3% từ mức 35,6% cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế ghi nhận 880 tỷ đồng (-51% YoY).

:small_red_triangle_down: KQKD Q2/2023 của LPB suy yếu ở các hoạt động cốt lõi khiến Tổng thu nhập hoạt động giảm -23,5% svck. Thu nhập lãi thuần chỉ đạt 2.450 tỷ đồng (-20% YoY). Lãi thuần từ dịch vụ cũng giảm -18% so với cùng kỳ, thu về 249 tỷ đồng. Doanh thu liên quan đến kinh doanh ngoại hối và chứng khoán lần lượt sụt giảm -64% và -101% so với Q2/2022. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng +10,3% svck khiến CIR tăng lên 51,3% từ mức 35,6% cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế ghi nhận 880 tỷ đồng (-51% YoY).

:small_red_triangle_down: Huy động và tín dụng gặp khó trong bối cảnh cầu tín dụng giảm mạnh. Tính từ đầu năm đến hiện tại, tiền gửi khách hàng tại LPBank đạt 224 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 3,8% YTD. Tín dụng tăng 7,6% YTD, tương ứng 253 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, cho vay khách hàng chỉ tăng 4,7% QoQ và tiền gửi khách hàng giảm 1,4% QoQ.

:small_red_triangle_down: Nợ xấu tăng mạnh. Tỷ lệ nợ xấu tăng vọt từ 1,46% đầu năm lên 2,33% cuối T6/2023. Tổng số dư nợ xấu của LPB tăng tới 65% YTD, lên 5.656 tỷ đồng, trong đó chiếm 80% là nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) khoảng 2.438 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng sụt giảm từ 142% xuống 78%. Tỷ lệ Nợ xấu/(Vốn chủ sở hữu + quỹ dự phòng nợ xấu) tăng mạnh từ 11,8% lên 18,9%.

:beginner: Quản lý tài sản - Tư vấn danh mục
:beginner: Đem đến thông tin có lợi nhất
:phone: Phone: 0 9 6 3 7 3 9 6 1 6 Diệp Linh

1 Likes

Mỗi ngày cố gắng update giúp anh chị có thêm thông tin về quyết định của mình. Em không hô hào báo vào mã này mã kia đâu nha :+1: