Lúc CE mấy cây thi tung hô đến khi FL quay xe với thầy

, ,

Là A7 chứ phải tôi tôi đấm cho thâm mắt.

2 Likes