Lúc đàn b.ò sợ hãi!

Chọn cổ muốn múc đi. :laughing:

2 Likes

sợ dì? :laughing:

thế đi.ngắn.kmn vni.chấp tất. :laughing: :+1:

SAy rựu à huynh =))).

Chào bác, lâu rồi ko thấy bác. Ăn cổ tức năm nay rồi sợ giề nữa.

Khi nào thấy Kiều Phong là biết hết tiền mua rựu đó =))))

1 Likes

Em thích cách bác đó chém, ngắn gọn, xúc tích. :laughing:

1 Likes

NÀo thấy Kiều Phong mai mua là được rồi =)))

2 Likes

Sốc, thật sự sốc vs ttck vn, ko hiểu chuyện gì xảy ra nữa

2 Likes

Có gì đâu mà shock =)), chuyện bt mà .

Cái bang rồi, ra để ở, quần áo lành không có mặc mà còn hô hào ae đi…nhập hội à thớt!

1 Likes

Cổ nào

Oánh võ say à

Những tiếng than khóc kêu gào rên la của các con giời mấy nay chính là nguồn oxy lành mạnh nhất cho nhà đầu tư

1 Likes

ok. :laughing:

kkk. :laughing:

hê hê.mô hình. :laughing:

Dig 15 tao ủng hộ cho m 100 cổ nhé cu

mầy múc hoặc bán ảnh hưởng kẹc tới anh?tâm thần. :laughing:

1 Likes