Masan High - Tech Materials (MSR) huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Masan High - Tech Materials ( Mã: MSR ) đã huy động thành công 3 lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng từ thị trường trong nước, với lãi suất phát hành là 10,8%/ năm. Trái phiếu đáo hạn vào ngày 14/11/ 2028 và được đảm bảo bằng tài sản của dự án Núi Pháo của MSR. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là CTCP Chứng Khoán Kỹ Thương ( TCBS ). Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản Núi Pháo cũng công bố phát hành 4 lô trái phiếu trị giá 2.600 tỷ đồng với lãi suất cố định 9%/ năm và trả lãi 6 tháng/ lần. Trái phiếu này nhằm cơ cấu lại khoản nợ của các lô trái phiếu đáo hạn ngày 29/5. Doanh thu của MSR trong 9 tháng đầu năm giảm 746 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu giảm tại thị trường Trung Quốc và EMEA.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/masan-high-tech-materials-msr-huy-dong-1500-ty-dong-trai-phieu-2023112111050999.htm