May mắn sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp tốt

Ctcp xây dựng công trình Viettel mã cổ phiếu CTR. Là doanh nghiệp chất lượng cao tăng trưởng bền vững không bị ảnh hưởng tình hình kinh tế. Các bác có thể tham khảo CTR sẽ thấy nó tốt như thế nào.

1 Likes

Có câu chuyện tăng trưởng ko bác?

1 Likes

Ctr tăng trưởng cao hàng năm, năm nay đặt kêt hoach lợi nhuận tăng 10% là rất thận trọng, cuối năm lại phải chỉnh kế hoạch tăng thôi. Câu chuyện của CTR là luôn tăng trưởng hàng năm it nhât tới năm 2030. Còn các doanh nghiệp làm ăn theo chu kỳ giá cả thì cổ đông sao yên tâm. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn giữ ctr vì k thằng nào hơn đc nó.

1 Likes

Ngẫm thấy chỉ cần doanh nghiệp tăng trưởng liên tục thì khi nắm giữ cp doanh nghiệp đó k phải lo lắng biến động của thị trường, nếu giảm sâu thì tự tin mua vào, điều quan trọng ở ctr là luôn tăng trưởng cao và liên tục. Tài chính lành mạnh, lãnh đạo đứng đắn, ngành nghề độc quyền, cổ tức cao hàng năm, Tây múc hoài k bán. Chỉ ai hiểu về ctr có thể tự tin đâu tư tới năm 2030.

1 Likes

Mai chốt cổ tức cho cổ đông

1 Likes

Doanh nghiệp tốt thì bất chấp thị trường

Hnay thấy CTR vẫn ổn khi thị trường giảm mạnh

Thật dại dột khi bắt đáy cổ phiếu đầu cơ cổ phiếu bơm thổi cổ phiếu rác khi nó đã xuống thì k có đáy, còn cổ phiếu của doanh nghiệp tốt nó cứ đi lên dù chậm. CTR là sự lựa chọn hoàn hảo

Thật may mắn khi đc đồng hành CTR cùng các bác. Quá tự tin

Chúc mừng các bác cổ đông ctr

Chúc mừng các bác giữ đc CTR đến lúc này

Quá khỏe mà. Bản thân doanh nghiệp tốt nhất sàn

Yên tâm năm giữ bất chấp thị trường và nền kinh tế

Vị thế vào ko tốt rồi