Mở bát 40.85 điểm, say quá các chứng sỹ ơi


Kết phiên gần 14 ngàn tỏi, mở màn đầu xuân xanh miên man và tím hoa sim.

1 Likes

bức tranh nói lên tất cả

1 Likes

say cả rượu cả chứng rồi ae ơi

Hàng lái đã gom hết, cứ thế đánh lên thôi