Mốc hỗ trợ mạnh Vn-Index ở quanh 962-972 không thủng. Vờ Ni hành trình lên 1135

Nhìn theo Chart thì vung 962-972 thì KL mua rất nhiều, báo hiệu vùng này dòng tiền sẽ vào mạnh vì giá nó hấp dẫn trong nhịp điều chỉnh giảm


Lúc này khối lượng rất ít, nhỏ lẻ cutloss ít, cho thấy nhỏ lẻ đợt rồi đu đỉnh ít và họ bán cutloss và rút khỏi TT. Tay to đang mua vào và họ sẽ đẩy giá lên
Khả năng phiên 27-12, Vn-Index nhúng xuống 12 điểm và tạo đáy. Lúc này buy là đẹp
Vĩ mô VN dài hạn rất tốt. sắp công bố các chỉ số vĩ mô đẹp

4 Likes

Lúc 9h45 mua các mã cổ phiếu SSI, HCM, VND

3 Likes

Lúc 9h40 mua các mã cổ phiếu CEO, DIG, DXG, HUT, VCG, GEX, HAG

2 Likes

Lúc 9h30 mua HPG, HSG

1 Likes

Khả năng đi nặng đó cụ, chart mở biên dưới rõ rồi. Thanh khoản vừa rồi nhà cái quay tay thôi, ai ngờ bị nhỏ lẻ nhân cơ hội rút ra nhiều quá.

Giờ vô chịu ăn đấm ăn đạp chi cho cực.

nhà cái tự mua bán hả

Mua khớp VND giá 13

Mua khớp HSG giá 10,9

Khớp mua SSI giá 17

ai kéo HAG thế

bull trap ko

vui như nở hội hoa xuấn

1 Likes

Hqua khóc ròng

giữ chặt cổ phiếu

1 Likes

bác biết tin gì mà ce cuối phiến ko

Nhỏ lẻ cutloss ngay đáy

Ad pro

Chỉ xuống 984 và bật lại

NVL tím 3 phien đó

1 Likes