Môi giới là nghề hot nhất 2021-2025

Chém.trên sóng quốc gia nó phải Kool thê này …

2 Likes

Cuối năm nay phí giao dịch sẽ về 0, môi giới hoặc sẽ trở thành chiên za tư vấn thực sự để thu phí tư vấn, hoặc bị đào thải. Thời khách hàng lời hay lỗ không quan trọng, ctck vẫn thu được phí sắp qua rồi!