Một mẫu hình thật là đẹp của MBB

Chờ quỹ giải ngân

2 Likes

Đây là giai đoạn dòng bank lead thị trường, nó biểu hiện ở xu thế, sự đồng thuận dòng. Chúc cổ đông ngân hàng nhiều may mắn

sắp về 28 đến nơi

1 Likes