Một số điểm cần lưu ý trong tuần tới

  • Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và cả Châu Âu (biến động trái ngược với giá trái phiếu) tiếp tục tăng mạnh do nhà đầu tư lo ngại lạm phát và chính sách tăng lãi suất của FED
  • Báo cáo KQKD quý 1/2022
    Hỗ trợ của Vnindex trước mắt là vùng 1470 khi nhiều lần rút chân tại đây và xa hơn là 1420-1425

    Siêu phẩm mở bát đầu năm CHO ANH EM TRONG NHÓM
1 Likes