Một số key về các ngành hưởng lợi

 1. Ngành điện:
 • Khi giá dầu trên thế giới tăng lên sẽ làm cho nhu cầu tìm nguồn thay thế khác rẻ hơn, thì hiện tại điện chính là sự lựa chọn phù hợp nhất.
 • Ngành năng lương điện sẽ còn tiếp tục mạnh trong thời gian sắp tới, đặc biệt sẽ ưu tiên năng lượng điện tái tạo gió và mặt trời.
 1. Ngành thủy sản
 • Giá của cá tra, tôm, thủy sản tăng mạnh.
 • Xuất khẩu vào Mĩ, EU tăng mạnh, không bị hàng rào thuế quan nhiều.
 1. Ngành bán lẻ
 • Kinh tế phục hồi sau dịch covid 19 thì bán lẻ sẽ phục hồi và hưởng lợi đầu tiên, tốc độ nhanh hơn các ngành khác.
 1. Vận tải và cảng biển
 • Doanh thu từ xuất khẩu tăng rất mạnh nên việc vận tải và cảng biển được hưởng lợi là đương nhiên.
 1. Phân bón và hóa chất
 • Theo diễn biến giá thế giới, dòng tiền lớn vẫn chưa ra khỏi nhóm này, dòng phân bón sắp tới có thể khó đánh dựa trên tin tức.
1 Likes