MST đẩy mạnh dự án trọng điểm Sailling Quy Nhơn, kỳ vọng cán đích 1.200 tỷ doanh thu 2023

Công ty Đầu tư MST ( HNX: MST ) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.100 tỷ đồng và 108 tỷ đồng trong năm 2023. Doanh thu chính đến từ 3 mảng đầu tư, xây dựng và thương mại. Mảng kinh doanh chính của MST đến từ dự án The Sailing Quy Nhơn, đang thi công gấp rút để cất nóc. Tăng trưởng thương mại của MST đạt 40% mỗi quý, tập trung vào 2 đầu mối trọng điểm là hạt nhựa và thép phục vụ đầu tư công. Công ty cũng tập trung vào hoạt động tái cấu trúc và tái cấu trúc, đặc biệt là thương mại, và dự án The Sailing Quy Nhơn. Công ty kỳ vọng sẽ đạt tổng doanh thu 1.200 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng trong năm 2023.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/mst-day-manh-du-an-trong-diem-sailling-quy-nhon-ky-vong-can-dich-1200-ty-doanh-thu-2023-188231119210139879.chn