Mua bán chủ động

Em còn non mới vào ngành. Như tiêu đề muốn hỏi các bác cách để xác định một tick là mua hay bán chủ động. Em muốn tính khối lượng mua bán chủ động khi mà có 1 danh sách các tích có giá và chỉ số Oint