Mua bây giờ t3 có khi có lãi

Ai mua từ 13h đến giờ có lẽ t3 về có lãi. Còn giờ thì đơ rồi :slight_smile:

Thật không