Mua gì cho phiên giao dịch ngày 31/5

KHB - Con sóng khoáng sản. KHB đã giảm 50% so với đỉnh 2021. A e vào hàng KHB sớm nhé. Thứ 2 KHB sẽ tím.

VNH - Con sóng thuỷ sản. Xuất khẩu thuỷ sản tăng mạnh trong tháng 6. A e nhanh tay vào hàng nhé.