Múc P để có 1 cái tết ấm no

Giá dầu thế giới đang hồi phục mạnh mẽ , trong năm vừa qua giá dầu giao động trung bình trên 70$ 1 thùng khiến các doanh nghiệp dầu khí lãi đậm thậm chí là rất đậm . Dự kiến giá dầu thế giới tiếp tục phục hồi trong thời gian tới và sẽ tiến đến vùng 80-85$ trong đầu năm 2022. Xét về mặt kỹ thuật một số cổ phiếu dòng P đã điều chỉnh xong và có dấu hiệu dòng tiền chảy vào. Danh mục các nhà đầu tư nên có cho mình 1 cổ phiếu dòng dầu khí. Các cp nên quan tâm BSR,OIL,PVC, PVD, PVS.

6 Likes

Canh giá đỏ và mút thôi

1 Likes

Đã múc .pvd bác ợ

2 Likes