MWG kỳ vọng câu chuyện bách hóa xanh

Điểm nhấn đầu tư

Triển vọng mảng ICT:

Thị phần: Ban lãnh đạo chia sẻ rằng thị phần điện thoại di động và hàng điện máy có thể tiếp tục tăng lên 50-55% và 55-60% vào cuối năm 2022

Cải thiện biên lợi nhuận gộp thông qua tăng cường sản phẩm thương hiệu riêng/ OEM/ độc quyền

Chiến lược giá kép mới (vẫn trong giai đoạn thử nghiệm)

Triển vọng mảng bách hóa:

• Giảm tốc độ mở mới, tập trung vào nâng cấp cửa hàng: Công ty đặt mục tiêu có 2.000 cửa hàng bách hóa vào cuối năm 2021 (chỉ có 281 cửa hàng mở mới vào năm 2021 so với 600-700 cửa hàng, theo cuộc họp vào tháng 11/2020).

• Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng ít nhất 2% thông qua: (1) đàm phán lại với các nhà cung cấp; (2) cải thiện quy trình thu mua thực phẩm tươi sống và (3) thúc đẩy đa dạng sản phẩm thương hiệu riêng. Hiện tại, các sản phẩm thương hiệu riêng/độc quyền/OEM chiếm 8% doanh thu hàng bách hóa và ban lãnh đạo dự kiến con số này sẽ là ~ 30% vào cuối năm 2021.

• Mô hình cửa hàng mới đang trong giai đoạn thử nghiệm: Bên cạnh mô hình cửa hàng lớn hiện tại (500 m2), MWG đang thử nghiệm mô hình siêu thị đa tầng (multi-storey format) cho các khu vực đông dân cư hơn.

• Thử nghiệm các biện pháp cắt giảm chi phí nhân viên: Chi phí nhân viên (cố định và biến đổi) chiếm khoảng 9% tổng doanh thu của MWG.

Quan điểm đầu tư

Ở mức giá tại ngafy 10/3/2021 là 130.500 đồng/cp, MWG đang giao dịch tại PE 2021 là 11,6x (so với PE lịch sử 3 năm là 13,3x). Chúng tôi điều chỉnh giảm 10% ước tính doanh thu 2021 xuống 126 nghìn tỷ đồng (+16% YoY) và giảm 3% đối với lợi nhuận ròng xuống 5.086 tỷ đồng (+30% YoY) do chúng tôi tính them yếu tố gián đoạn bán hàng trong tháng nâng cấp và khả năng pha loãng doanh thu khi nâng cấp cửa hàng tại các tỉnh. Dựa trên tăng trưởng lợi nhuận năm 2021, thanh khoản thị trường dồi dào và khả năng giành thị phần của MWG trong thời kỳ khó khăn, chúng tôi nâng PE mục tiêu đối với mảng ICT từ 9x lên 10x theo phương pháp định giá SOTP. Do đó, chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 165.000 Đồng/cp (từ 147.000 Đồng/cp). Với tiềm năng tăng giá 26%, chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA đối với MWG.

7 Likes

Chia cổ tức khủng vậy thì mạnh tay múc