MWG: "Soi" triển vọng kinh doanh của MWG khi khối ngoại hạ tỷ lệ sở hữu

Công ty Chứng khoán ABS vừa hạ dự báo doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Thế giới Di động ( MWG ) trong năm 2023 và 2024 dựa trên kết quả kinh doanh kém khả quan trong 9 tháng đầu năm và triển vọng về nhu cầu tiêu thụ trong thời gian tới vẫn còn rất thấp. ABS dự báo doanh thu của MWG năm 2023 và năm 2024 lần lượt đạt 115.547 tỷ đồng giảm 13,4% và 122.117 tỷ đồng tăng 5,7%, lợi nhuận sau thuế năm 2023 và năm 2024 lần lượt đạt 121 tỷ đồng, giảm 97% và 187 tỷ đồng tăng 54%. Nguyên nhân do: Nhu cầu tiêu thụ nói chung và nhu cầu với mặt hàng ICT nói riêng tuy có sự hồi phục so với giai đoạn đầu năm 2023 nhưng hiện rất yếu, dự kiến tốc độ hồi phục của doanh nghiệp trong giai đoạn cuối năm 2023 và năm 2024 sẽ tương đối chậm.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/soi-trien-vong-kinh-doanh-cua-mwg-khi-khoi-ngoai-ha-ty-le-so-huu-254556.html