MWG - Vượt đỉnh mọi thời đại!

Luỹ kế 2 tháng đầu năm, doanh thu thuần MWG đạt 21.719 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và thực hiện 17% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế là 999 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và thực hiện 21% kế hoạch năm.

Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 2 với doanh thu thuần tăng 34% lên mức 10.670 tỷ, lợi nhuận sau thuế tăng 73% đạt 505 tỷ đồng. Tháng 2 năm ngoái không có vụ Tết, do đó doanh nghiệp cho rằng kết quả lũy kế 2 tháng sẽ phản ánh chính xác hơn bức tranh kinh doanh.

Luỹ kế 2 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 21.719 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và thực hiện 17% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế là 999 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và thực hiện 21% kế hoạch năm.

Khuyến nghi: Mua giá 134.3 ngày 2/4
Trạng thái: Nắm giữ

Link tải App về điện thoại nhận khuyến nghị IOS và Android: https://growthinvesting.page.link/app