Mỹ đầu tư 4k tỷ mỹ kim - đầu tư hạ tầng - khả năng nguyên liệu xd sẽ thiếu nguồn cung

Bóng dáng các ông lớn vật liệu xd . xuất khẩu

Đề xuất HPG KSB AMD

1 Likes

VCS - top3 nhà sản xuất thạch anh cao cấp Thế Giới