𝐁𝐈𝐆 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐃 năm 2022 - dòng điện

🌨️ Trong quý II, trên toàn hệ thống, sản lượng điện than và điện khí lần lượt giảm -26% và -7% , trong bối cảnh giá than thế giới và giá dầu tăng mạnh. Lượng mưa nhiều bất thường trong tháng 5 và 6, ngay cao điểm mùa khô đã giúp sản lượng thủy điện nhảy vọt lên mức 25 tỷ kWh (+51% n/n), thậm chí tương đương với các quý cao điểm mùa mưa. Điều này đã giúp thủy điện có sự đột phá về sản lượng.

𝐕𝐒𝐇 là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi khi chỉ trong 2 quý đầu năm 2022 đã vượt kế hoạch doanh thu cả năm 125%. Về kỹ thuật, sau khi tích lũy nền ngắn hạn 𝐕𝐒𝐇 đã bứt ra khỏi vùng này và cho tín hiệu mua tại mức giá 39.8, T+3 cho mức lợi nhuận 12%.

🔥 Ở một diễn biến khác của nhóm điện khí thì dù giá khí tăng, 𝐍𝐓𝟐 vẫn hưởng lợi nhờ vị trí gần vùng công nghiệp trọng điểm phía Nam và giá bán điện tăng mạnh. Với doanh thu vượt kế hoạch năm 112%, 𝐍𝐓𝟐 đã dẫn đầu dòng điện khi cho tín hiệu mua vào ngày 31/08 ở mức giá 26.7 cho lợi nhuận 12% sau T+7.