Năm 2024: Láng giềng dự tăng 3,2%, Việt Nam quyết tâm gần gấp đôi con số này

Nền kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng 3,2% vào năm 2024, do tiêu dùng tư nhân, lĩnh vực xuất khẩu và sự phục hồi liên tục của khách du lịch quốc tế. IMF cho biết nền kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng 2,7% trong năm nay và 3,5% vào năm 2024, do sự mở rộng của các đối tác thương mại lớn trên toàn cầu và của Thái Lan, điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy niềm tin vào khu vực kinh doanh. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Thái Lan có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố và các yếu tố cần được theo dõi chặt chẽ.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/nam-2024-lang-gieng-du-tang-32-viet-nam-quyet-tam-gan-gap-doi-con-so-nay-18823112115554062.chn