Nam Long [NLG] - Rồng Phương Nam

Kết quả kinh doanh năm 2020 và dự phóng năm 2021

• KQKD năm 2020: Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (LNST) lần lượt đạt 2.217 tỷ đồng (-12,9% YoY) và 850 tỷ đồng (-15,6% YoY), lợi nhuận gộp và EPS lần lượt đạt 671 tỷ đồng (-37,1% YoY) và 3.078 đồng/cp (-31,3% YoY). Trong cơ cấu doanh thu, phân khúc đất nền & căn hộ đạt 880 tỷ đồng (-55% YoY), trong khi đó phân khúc dịch vụ xây dựng đạt 702 tỷ đồng (+64% YoY), và phân khúc cung cấp dịch vụ đạt 658 tỷ đồng (+398% YoY).

• KQKD Q1/2021: Doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 235 tỷ đồng (-43,5% YoY) và 366 tỷ đồng (+212% YoY). Lợi nhuận Quý 1 tăng đột biến đến từ khoản thu nhập đánh giá lại chênh lệch giá mua và giá thị trường của dự án Izumi City khi NLG tăng tỷ lệ sở hữu từ 35,1% lên 65,1%.

• Dự phóng 2021:Mirae Asset dự kiến dự án Akari được bàn giao và ghi nhận doanh thu vào Quý 3/2021, số căn bàn giao GĐ1 khoảng 1.479 căn. Với giá bán từ 30–36 triệu đồng/m2, Mirae Asset dự kiến NLG ghi nhận doanh thu từ Akari khoảng 4.215 –4.479 tỷ đồng. Dựkiến doanh thu ghi nhận của NLG trong năm 2021 chủ yếu đến từ dự án Akari.

• Tăng vốn phục vụ cho việc mở rộng quy mô:Việc tăng vốn nằm trong lộ trình, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, và phục vụ cho các hoạt động đầu tư và M&A trong tương lai của NLG.

:white_check_mark: :white_check_mark: LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ :white_check_mark: :white_check_mark:

  • Sở hữu quỹ đất sạch có quy mô lớn 681ha, đảm bảo nguồn tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2021-2025

  • Các dự án mới tiếp tục gối đầu mở bán tốt, thể hiện qua hàng tồn kho và khoản khách hàng trả trước tiếp tục tăng cao.

  • Tổng giá trị mở bán giai đoạn 2021-2022 dự kiến ghi nhận mức kỷ lục 25,776 tỷ đồng với các dự án Akara City, South Gate, Mizuki Park, WaterFront, Đại Phước - Đồng Nai và Nam Long Hải Phòng, …
    Mục tiêu ngắn hạn 45, trung hạn 92. SL 33.8

*V.P.S miễn phí giao dịch cơ sở + Phái sinh
*Lãi suất margin cơ sở chỉ 6,8% + tỉ lệ ký quỹ Phái sinh cực thấp
*Được hỗ trợ đầu tư bởi cố vấn công nghệ hiệu quả hàng đầu Finbox
**ĐẶC BIỆT có cơ hội tham gia room VIP và được nâng cấp tài khoản VIP của Finbox *
*Liên hệ SĐT: 0392573678 - Mr. Nam để được hỗ trợ 1:1
*Room ■■■■ trao đổi: Nhóm: Đàm Đạo Đầu Tư
Link đăng kí sử dụng thử bản VIP phần mềm cố vấn đầu tư FINBOX: https://forms.gle/tp8mq7pKEwJCVBr87

1 Likes