Nay thị trường như này thì mai vào con gì ạ

e đang có ý định vào HAH, PVS, CTG