NBB anh là ai?

Động thái CII bán liên tiếp NBB vào những ngày cuối, chuẩn bị thưởng cổ phiếu quĩ là sao nhỉ?

dũ hàng

nó mà k bán nhận cổ phiếu quỹ về là chiếm 99 % nbb ah