Nếu ai đó khẳng định chắc chắn, bạn nên nghi ngờ về ý kiến thức hoặc ý đồ xấu

Thị trường chứng khoán là nơi chứa đầy rẫy các yếu tố bất ngờ. Do vậy, bất kỳ ai khẳng định chắc chắn về thị trường cũng như một cổ phiếu riêng lẻ tăng hay giảm giá, bạn nên nghi ngờ về: Thứ nhất, khả năng hạn chế kiến thức nghiêm trọng của anh ta; thứ hai, anh ta có ý đồ xấu (nếu như đang cố gắng hô hào vào một cổ phiếu, nhóm cổ phiếu cụ thể).

Tại trang 68 trong cuốn sách Phân tích chứng khoán (Securities Analysis), tái bản lần 6, được xem là kinh điển của huyền thoại Graham và Dodd, cũng là người thầy của Buffet, ông nói về hạn chế chính đối với việc thành công của phân tích giá trị nội tại (intrinsic value):

“Hạn chế chính dẫn đến thành công trong công việc của một nhà phân tích gồm ba khía cạnh, (1) sự thiếu đầy đủ hoặc không phù hợp của dữ liệu, (2) tính không chắc chắn của tương lai, và (3) hành vi phi lý của thị trường”.

Thế à?