Nếu đây là đỉnh ngắn hạn

Trong Q1/2024, trong số các CĐT niêm yết, chỉ một số ít CĐT như VHM, KDH và NLG có thể ra mắt dự án mới và ghi nhận doanh số bán hàng đáng kể

1 Likes

trong giai đoạn 10 năm trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ luôn chứng kiến tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10-15%. Tuy nhiên, năm 2023, tăng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ rất thấp, chỉ còn xấp xỉ 3%.

S&P 500 giảm xuống mức 5.600, xóa bỏ mức tăng sau CPI, hướng tới ngày đỏ đầu tiên kể từ ngày 28 tháng 6.

Bất chấp báo cáo CPI tháng 6 hoàn toàn khả quan, S&P 500 đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 30 tháng 5.

Điều này xảy ra khi chỉ số RSI hàng ngày trên chỉ số lần đầu tiên chạm mức 82 kể từ tháng 12 năm 2023.

1 Likes

NDivia sàn, bong bóng công nghệ mai sẽ ra sao? Tăng mãi sẽ phải điều chỉnh, tích lũy thôi

1 Likes

ra là lái Mĩ cũng úp bô không kém lái việt. tin ra là bán

1 Likes

Tech

mức tăng 80% từ đầu năm của FPT là quá ngáo giá !!

1 Likes

Thủy điện nửa đầu năm 2024 vẫn duy trì chu kì EL Nino mưa ít, các nhà máy thủy điện gặp khó khăn nhưng sẽ dần cải thiện vào nửa cuối năm và hồi phục mạnh trở lại 2025 khi bước vào chu kì La Nina

1 Likes

Con này nên mua nhé bác chủ pic, nó có mẫu hình đi ngược với vni và đa số cổ phiếu trên sàn.
Khi tt điều chỉnh, cp nào có mô hình ngược với tt chung là cổ nên để ý.

sen tàn r

Cắt lỗ TV2 chưa khai mau :rofl:

hữu xạ tự nhiên hương… tv2 nhịp này thấm gì so với MWG năm ngoái cụ

1 Likes

Tàn chưa cụ? Nó là một trong những cp khoẻ nhất dòng chứng khi thị trường chỉnh

nếu đây là đỉnh ?