Ngân hàng - Con đường chông gai

Ngân hàng - Con đường chông gai


Các mã trong ngành

Điểm nhấn đầu tư

Thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã và đang có những dấu hiệu xấu đi trong thời gian gần đây với khối lượng và giá trị giao dịch đều ở mức thấp. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hoạt động tín dụng bị thắt chặt và lãi suất cho vay tiếp tục tăng lên, một số chủ đầu tư bất động sản đang gặp những hạn chế về thanh khoản do rào cản trong việc huy động vốn/phát hành trái phiếu.

Những lo ngại về rủi ro tín dụng mà chúng tôi đề cập trong báo cáo trước đây (link) đã thành hiện thực sớm hơn dự kiến, do đó chúng tôi hạ khuyến nghị đối với ngành ngân hàng từ TRUNG LẬP xuống GIẢM TỶ TRỌNG. Các nhà đầu tư dài hạn có thể bắt đầu cân nhắc mua vào cổ phiếu ngân hàng khi những rủi ro này được phản ảnh phần lớn vào giá và đà tăng của lãi suất bắt đầu chậm lại, điều mà chúng tôi dự đoán rằng sẽ phải cần thêm thời gian.

Dự báo năm 2023 của chúng tôi cho thấy các ngân hàng có thể ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 231 nghìn tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo tăng 17% so với cùng kỳ trong báo cáo trước của chúng tôi). Các ngân hàng được dự báo có tăng trưởng lợi nhuận cao nhất bao gồm ba ngân hàng quốc doanh, STB và ACB.

Các giả định có thể làm thay đổi khuyến nghị của chúng tôi theo hướng tiêu cực

  • Các chủ đầu tư không đàm phán được việc gia hạn nợ với ngân hàng.
  • Thanh khoản tiếp tục bị siết chặt tại các ngân hàng nhỏ, đẩy lãi suất lên cao hơn và có thể làm ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống.
  • Tâm lý tiêu cực kéo giá cổ phiếu của các ngân hàng đi xuống, từ đó có thể dẫn đến việc nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu sử dụng vốn vay buộc phải bán ra và khiến diễn biến giá cổ phiếu kém khả quan trong thời gian dài hơn.
  • Nhà đầu tư trái phiếu cá nhân tiếp tục yêu cầu các ngân hàng có bảo lãnh thanh toán trái phiếu mua lại trước hạn.
  • Giá bất động sản giảm sâu trên 20% trong hai tháng tới.

Các giả định có thể làm thay đổi khuyến nghị của chúng tôi theo hướng tích cực

  • Hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn dự kiến, mặc dù điều này phụ thuộc vào việc các ngân hàng có thể đáp ứng một số điều kiện tiên quyết của NHNN hay không.
  • NHNN có thể xem xét nới lỏng một số tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động đối với các ngân hàng.
  • Đồng VND giảm giá so với USD thấp hơn dự kiến; và lãi suất tăng nhẹ hơn dự kiến.
  • Phát hành cổ phiếu mới thành công tại một số ngân hàng.