Ngân hàng, doanh nghiệp kiến nghị gia hạn Thông tư 02 về cơ cấu nợ

Thông tư 02/ 1023/ TT - NHNN ( Thông tư 02 ) đã gây nhiều tranh cãi và đề xuất gia hạn thêm thông tư. PGS. TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng Thông tư 02 là sự chia sẻ khó khăn giữa ngân hàng và doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, ông không đồng ý với kiến nghị này và cho rằng nên kết thúc đúng thời điểm của Thông tư. TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng có thể kéo dài tối đa 1 năm đến tháng 6.2025, thời điểm thị trường bất động sản được dự báo sẽ phục hồi. TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng nếu đến tháng 6.2024, các doanh nghiệp có phục hồi tương đối, vì vậy các khoản nợ xấu cũng nên được xử lý.

Thông tin chi tiết: https://laodong.vn/kinh-doanh/ngan-hang-doanh-nghiep-kien-nghi-gia-han-thong-tu-02-ve-co-cau-no-1269615.ldo