Ngành điện có gì trong nửa cuối năm 2022?

  • Bức tranh KQKD 6T đầu năm một số DN tiêu biểu ngành điện: Đa số ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ, ngoại trừ POW và PPC do có sự cố nhà máy và nguồn thu tài chính sụt giảm đáng kể.

- Đánh giá triển vọng của các DN ngành điện trong 6 tháng cuối năm 2022:

1/ KQKD tiếp tục tăng trưởng trên nền thấp của 2021, trong đó đặc biệt đánh giá cao 2 DN là:
NT2: Được nhận hoàn nhập chênh lệch tỷ giá 200-340 tỷ đồng cho giai đoạn 2015-2019

REE: Các nhà máy mới đi vào hoạt động và bán vốn tại PPC

2/ Chờ đợi đột biến từ thoái vốn nhà nước tại nhóm nhiệt điện

3/ Hưởng lợi nếu bức tranh tỷ giá thuận lợi hơn đối với những DN có tỷ trọng nợ vay cao bằng ngoại tệ (POW, QTP và HND)

Những đánh giá chi tiết hơn mình chia sẻ tại đây: Ngành điện và 03 điểm đáng chú ý trong nửa cuối 2022